Den fascinerande världen av planering

KONTAKT

I våra affärer kan du bekanta dig med köks- och dörrkollektioner, handtag, material- och färgalternativ, förvaringslösningar, arbetsytor, hemteknik, belysning, mekanismer och många andra faktorer som påverkar kökets ändamålsenlighet och stämning. Vi lyssnar till alla dina önskningar, tar dem i beaktande och berättar om de olika alternativen som erbjuds.

MÄTNINGSBESÖK

Det praktiska planeringsarbetet kräver noggranna mätningar av de utrymmen dit möbler ska installeras. Köksutrymmets form, fönstrens och dörrarnas lägen, väggarnas höjd och bredd utgör de ramar inom vilka ditt nya kök utformas. Under mätningsbesöken noteras även vatten- och avloppspunkternas samt rökkanalernas positioner.

PLANERING

Idéutvecklingen och planeringen av ett nytt kök är den mest krävande men även mest belönande aspekten av heminredning. Praktiska och individuella inredningslösningar planeras för att tjäna det vardagliga livet i ditt hem. Kök som är planerade till exempel för barnfamiljer och seniorfamiljer skiljer sig avsevärt ifrån varandra på många punkter. En visuell perspektivbild och en bottenplan för köket utformas. I och med den åskådliggörs möblemangets och teknikens noggranna placering i utrymmet. Efter detta utarbetar vi en kostnadsuppskattning för ditt kökprojekt.

HEMTEKNIK

Köket är det mest tekniska utrymmet av hemmets boyta. Hemteknik, vattenmöblemang, belysning och avfallssortering finns i ett mångsidigt urval i olika prisalternativ.

EKOLOGISK HÅLLBARHET

En tidlös stämning i hemmet, med hållbara möbler i material av hög kvalité är det bästa sättet att tänka långsiktigt. Hemteknik med lång livslängd och låg energiförbrukning, som sällan behöver service, är också viktiga faktorer gällande ekologisk hållbarhet.

KONTRAKT, FINANSIERING

Efter att kökets handelskontrakt har undertecknats går beställningen vidare till fabriken. Vid behov har våra kunder möjlighet till en flexibel NIXI-finansiering.

TILLVERKNING

Köksmöblemanget tillverkas i Nixis moderna fabrik i Seinäjoki.

RIVNING AV DET GAMLA KÖKET

Vi rekommenderar användning av proffs för rivningsarbetet. Detta speciellt när det gäller elektriska- och vattensystem. Material som kan återanvändas tas till vara, medan övrigt förs till soptippen. Vid förnyandet av köket kontrolleras noggrant huruvida utrymmets väggar och golv är horisontellt och vertikalt linjeräta.

LEVERANS

Nixi-köksmöblemanget levereras till installeringsstället i delar och byggs ihop på plats.

INSTALLATION

Vi rekommenderar Nixis installatörer för köksinstalleringen. Detta på grund av att de olika typerna av skåp, lister, lådor, utrustning, mekanismer och vasknedsäkningar kräver långtida erfarenhet av installationsarbete. Elektriskt arbete och rörarbete sköts också av proffs inom området.

GARANTI

Med Nixi-produkter följer en sex års funktionsgaranti, som garanterar de funktionella elementen, som till exempel mekanismernas hållbarhet vid normalbruk. För övriga delar medföljer en två års helgaranti för material-, struktur-, och arbetsfel som uppkommer vid normalbruk.